"Vaste inrichting': een kwestie van interpretatie

Wanneer een onderneming die in een bepaald land gevestigd is, in een ander land aktiviteiten gaat ontwikkelen, rijst de vraag of dit tweede land inkomstenbelastingen mag heffen op deze onderneming van buitenlandse oorsprong. Het algemeen principe hierbij is dat de winst van een onderneming belast wordt in de staat waar ze gevestigd is.