Vaste job: interimkracht

Met de sectorale onderhandelingen voor de boeg scherpen werkgevers- en werknemersorganisaties de messen. Een steeds weerkerend thema is dat van de interimarbeid. De bedrijfswereld is vragende partij voor flexibele arbeidsvormen en ziet in het uitzendbureau steeds meer de strategische partner in het rekruteringsbeleid. De vakbonden hebben het traditioneel niet op uitzendarbeid begrepen. De vertegenwoordigers van de werknemers streven veeleer naar werkzekerheid. Maar het systeem wordt steeds meer versoepeld. Voor de Belgische wetgever is detachering geen echt taboe meer. De programmawet van augustus vorig jaar maakt invoeginterim, waarbij interimbureaus in eigen naam uitzendkrachten met een contract van onbepaalde duur aanwerven, mogelijk. Bovendien ontstaan in de schemerzone zogenaamde detacheringsbedrijfjes die, zonder erkenning als interimbureau, aan derden arbeidskrachten verhuren. De inspectie sociale wetten heeft er niet echt vat op.Geert Vandepitte Foto: Saskia Vanderstichele