Vaste oeververbinding Westerschelde ook privé gefinancierd

DEN HAAG. - Het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat wil versneld en met privé-financiering de vaste oeververbinding Westerschelde in produktie nemen. Het rijk beschikt volgens minister Smit niet over het geld om de plannen die al jaren in diskussie zijn te realizeren. Nu de interesse bij binnen- en buitenlandse investeerders voor de financiering van enkele toltunnels erg groot blijkt te zijn, kan er op korte termijn ook een besluit vallen over de bouw en exploitatie van de Westerscheldeverbinding door privé- financiers.