Vaste samenwerking tussenKamers en Confederatie Bouw

BRUSSEL (tijd) - De Belgische Kamers voor Handel en Nijverheid en de Confederatie Bouw, die respectievelijk 34.000 en 14.000 bedrijven verenigen, sloten een kaderakkoord voor nauwe samenwerking in belangenverdediging en dienstverlening. Het akkoord moet vooral de samenwerking tussen de lokale afdelingen vorm geven door middel van convenanten.