Advertentie
Advertentie

Vasten beïnvloedt snoepgrage Belgen niet

(tijd) - Afgaande op de produktiecijfers van de Belgische snoepgoedproducenten, raken zak en as steeds meer in onbruik. Uit die cijfers blijkt immers dat februari, traditioneel de maand met de laagste verkoop, zijn achterstand ten opzichte van de andere maanden geleidelijk goedmaakt. Het ziet er dus naar uit dat de chocoladeliefhebbers zelfs tijdens de vasten hun snoepgenot niet verminderen. Geen hoofdbrekens dus voor de mensen die de produktie moeten plannen.