Advertentie
Advertentie

Vastgoed in Vlaanderen en Brussel

Dit seminarie geeft een overzicht van de vastgoedsector in Vlaanderen en Brussel en gaat dieper in op de nieuwste trends en evoluties. Milieu-juridische, fiscale en juridische aspecten van vastgoed worden onder de loep genomen. Ook de mogelijkheden van beleggen in vastgoed en leasing worden bekeken. Als afsluiter is er een groot debat over de toekomst van de Belgische vastgoedsector.Waar: Antwerpen Radisson SAS Wanneer: 24 en 25 januari Prijs: een dag: 28.800 frank of 713,93 euro (excl. 21% BTW); twee dagen: 43.200 frank of 1.070,90 euroInlichtingen: IFE Benelux, Frederik Matthys, Charleroisesteenweg 51B, 1060 Brussel, tel.: 02/533.10.11, fax: 02/534.89.81, e-mail: fmatthys@ifexecutives.comConflicthanteringConflicten zijn van alle tijden. Waar mensen samen leven en werken ontstaan wrijvingen en spanningen. Vooral in crisissituaties gaan stemmen luider klinken, nemen emoties de overhand. Maar conflicten hebben ook hun nut; de lucht raakt opgeklaard, er komt nieuwe energie vrij, zaken worden weer op een rij gezet. Conflicten kunnen hanteren is een sterke eigenschap. Na deze training kunnen de deelnemers sneller spanningen detecteren en zijn zij in staat op een constructieve manier conflicten aan te pakken van bij de oorsprong. Deelnemers worden weerbaarder en ontdekken dat een goede conflicthantering de samenwerking enkel maar versterkt.Waar: Kamer Handel en Nijverheid, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 HasseltWanneer: Vanaf 29 januari, 6 maandagnamiddagen telkens van 14u tot 17uPrijs: 297,47 euro (12.000 frank) voor leden KHNL en 293,63 euro (16.000 frank) voor niet-ledenInlichtingen: KHNL, Koen Devogelaere of Anne Jorissen op 011/28.44.00. of e-mail: info@khnl.beWerknemersparticipatie Deze studiedag schetst een globaal en gedetailleerd beeld van het wetsvoorstel op de financiële werknemersparticipatie. We vergelijken winstdeelname en kapitaalparticipatie met andere remuneratievormen en evalueren de wenselijkheid en doeltreffendheid ervan voor uw onderneming en personeel. Ter afronding gaan we na hoe een bedrijfsparticipatieplan in de praktijk opgezet wordt.Waar: Hotel Radisson SAS - AntwerpenWanneer: 30 januariPrijs: 28.800 frank of 713,93 euro (excl 21% BTW) Inlichtingen: IFE Benelux, Véronique Biunkens, Steenweg op Charleroi 51B, 1060 Brussel, tel.: 02/533.10.13, fax: 02/534.89.81, e-mail: Vbiunkens@ifexecutives.com, De patrimoniale holdingDit seminarie maakt u wegwijs in de oprichting, het functioneren en de mogelijkheden van de patrimoniale holding. We vergelijken de juridische en fiscale voordelen van het Belgische, Luxemburgse, Nederlandse en Zwitserse regime, zodat u het interessantste regime kan kiezen voor uw specifieke patrimoniale situatie.Waar: Hotel Radisson SAS - AntwerpenWanneer: 31 januari en 1 februari Prijs: een dag: 28.800 frank of 713,93 euro (excl 21% BTW); twee dagen: 43.200 frank of 1.070,90 euroInlichtingen: Véronique Biunkens, IFE Benelux, Steenweg op Charleroi 51B, 1060 Brussel, e-mail: Vbiunkens@ifexecutives.com, tel.: 02/533.10.13, fax: 02/534.89.81Onderhandelen met vakbondenTijdens deze training leggen wij de nadruk op het bijbrengen of aanscherpen van uw onderhandelingsvaardigheden, zodat u de verschillende tegengestelde belangen van organisatie en vakbonden op een optimale wijze kan herkennen en onderling afstemmen. Aan de hand van rollenspelen, simulaties en interactief samenspel leert u het onderhandelingsproces te sturen, inzicht te verwerven in de eigen onderhandelingsstijl, toepassen van tactieken, regels en onderhandelingstechnische principes, bepaalde onderhandelingsstrategieën herkennen en opbouwen, omgaan met spanningsvelden, manipulaties en beïnvloedingstactieken.Waar: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, Antwerpen, Wanneer: 1 februari van 9.00 tot 16.30 uurPrijs: 21.461 frank of 532 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B in 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenBelgisch arbeidsrecht voor Nederlandse bedrijvenDeze opleiding is bijzonder geschikt voor Nederlandse bedrijven die personeel tewerkstellen in België. U heeft na deze opleiding inzicht in de Belgische loonadministratie en de praktische implicaties van de Belgische sociale wetgeving. We besteden aandacht aan de belangrijkste elementen die in de loonberekening voorkomen, zoals afwezigheden, uitdiensttredingen, bijzondere vergoedingen, premies, voordelen,. Waar: Bergen op ZoomWanneer: 5 en 6 februari Prijs: 36.911 frank of 915 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B in 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenTrends in loopoptimalisatieTijdens dit seminarie overlopen we alternatieve mogelijkheden om uw werknemer te belonen. We maken de vergelijking tussen wat het voordeel netto oplevert aan uw werknemer en wat het u kost. We stellen deze alternatieven visueel voor aan de hand van loonsimulaties. Bovendien geven we voor elke mogelijkheid de sociaal-juridische en fiscale spelregels, de simulatie wat krijgt de werknemer en wat kost het u? en specifieke aandachtspunten voor elk voordeel, zodat u geen risicos loopt bij controle.Waar: Ter Elst, Ter Elststraat 310, Antwerpen, Wanneer: 6 februari Prijs: 21.461 frank of 532 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B in 2000 Antwerpen, tel: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenSociaal recht in het licht van de loonadministratieDeze vijfdaagse praktijkopleiding combineert de theorie (volledige cyclus van aanwerving tot en met de uitdiensttreding) met de praktijk. Onder begeleiding van onze docenten lost u zelf sociaal-juridische en loonadministratieve cases op. We behandelen onder andere arbeidsovereenkomsten, vakanties, ziekte, en arbeidsongeval, beroepsloopbaanonderbreking en ontslag. Na afloop van de cursus staat de cursist drie maanden lang elke dinsdag een hotline ter beschikking waarop hij een beroep kan doen voor alle vragen en onduidelijkheden rond de geziene materie.Waar: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12 in Antwerpen of Holiday Inn, Akkerhage 2 in GentWanneer: 6, 13, 20 februari, 6 en 13 maart 2001 (Antwerpen), of 8, 15, 22 februari, 8 en 15 maart 2001 (Gent) Prijs: 64.987 frank of 1.611 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B in 2000 Antwerpen, tel: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenFunctioneringsgesprekkenPersoneelsbeoordeling en -evaluatie zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een vast gegeven in de meeste bedrijven. Elke medewerker wil weten hoe de organisatie over zijn functioneren denkt. Deze gesprekken zijn tegelijkertijd de ideale gelegendheid om ambities, motivatie en problemen te bespreken. Het is een gelegenheid om nieuwe afspraken te maken. Steeds vaker gebeuren deze evaluatiegesprekken door de rechtstreekse chef, die de mogelijkheden en beperkingen van zijn mensen tenslotte het best hoort te kennen. Deze training maakt eerstelijnsverantwoordelijken wegwijs in de technieken van gespreksvoering.Waar: Kamer Handel en Nijverheid, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 HasseltWanneer: 6 en 13 februari telkens van 9u tot 12uPrijs: 7.500 frank of 185,92 euro voor leden KHNL en 260,29 euro of 10.500 frank voor niet-ledenInlichtingen: KHNL, Koen Devogelaere of Anne Jorissen op 011/28.44.00. of e-mail: info@khnl.beSociale documenten van A tot ZAan het einde van deze cursus kan u met alle sociale documenten omgaan én ze situeren in hun sociaal-juridische context. De belangrijkste documenten worden tot in detail besproken én aan de hand van originele exemplaren samen met u ingevuld.Waar: Kamer voor Handel en Nijverheid, Gouverneur Roppesingel 51, HasseltWanneer: 7 en 8 februari telkens van 9u tot 16.30uPrijs: 30.255 frank of 750 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B in 2000 Antwerpen, tel: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenFinancieel management voor niet-financiëlenDeze financiële opleiding duurt veertien avonden en richt zich tot niet-financiële managers. Ze bestaat uit de volgende onderwerpen: de informatie vervat in de jaarrekening en speciaal in de balans en resultatenrekening, financiële analyse, beheer van vorderingen, kredietlijnen en kredietrisicos, diverse financieringsbronnen, macro-economische grootheden zoals groei van de economie, BNP, rentevoeten, inflatie en tewerkstelling worden in relatie gebracht met financieringsmogelijkheden en -kosten, monetaire begrippen en het indekken van wissel- en renterisicos, kostensoorten en kostprijs, de winstbijdrage van producten en van klanten.Waar: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 WommelgemWanneer: 12 februari (beginsessie) Prijs: volledig programma: 69.900 frank of 1.733 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel 03/286.04.66, of e-mail: academie@tijd.beOndernemen kan je leren Voor de jonge wolven in het grote ondernemingswoud, organiseren Dexia Business Banking en Erasmushogeschool Brussel de opleiding Ondernemen kan je leren. In zeven praktijgerichte modules steekt de beginnende ondernemer alles op over bedrijfsbeheer. Aan bod komen het ondernemingsplan, marketing en promotie, oprichting en boekhouding, financiering van uw zaak, overheid, dienstverlening en sociaal statuut, praktijkgetuigenissen en informatica of e-commerce. Waar: Erasmushogeschool, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel Wanneer: zeven avondworkshops vanaf 13 februari Prijs: 7261,88 frank of 180 euro; 2.622,35 frank of 65 euro (voor Dexia Bank cliënten, Erasmushogeschool studenten en ex-studenten)Inlichtingen: www.dexia.be/lerenondernemen.htmlWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de OndernemersTijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de genda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.