Vastgoedbevak Cofinimmoversterkt deugdelijk bestuur

(tijd) - De vastgoedbevak Cofinimmo trekt het aantal onafhankelijke bestuurders tot drie op. Eerder waren er twee onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur. Een buitengewone algemene vergadering keurde de beslissing goed die de principes van het deugdelijk bestuur binnen de bevak versterkt. Omdat de activiteit en de samenstelling van het directiecomite nog niet in de statuten van de vennootschap zijn ingeschreven, werd een aanpassing ervan door de jongste buitengewone algemene vergadering goedgekeurd. Tot het directiecomite behoren Serge Fautre, gedelegeerd bestuurder, Jean Franken, bestuurder-directeur belast met het vastgoed, en Jean-Edouard Carbonnelle, verantwoordelijk voor financien. Het comite vergadert elke week en is verantwoordelijk voor het beheer van de vennootschap. Ook de werking van de adviescomites werd vastgelegd. Twee comites bestaan al sedert 2000. Het auditcomite bestaat uit drie leden: voorzitter Andre Dirckx, en Alain Siaens en Bernard Snoy, die voor de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. Het comite verleent de raad van bestuur onder meer bijstand op het vlak van informatieverstrekking aan de aandeelhouders en aan derden. Het comite voor benoemingen en bezoldigingen doet aanbevelingen over de samenstelling, de beoordeling en de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en het directiecomite. Op de vergadering werd vervolgens de verplichting tot kennisgeving van wijzigingen in de grootte van een participatie in de bevak veranderd. Voortaan dienen wijzigingen met 5 procent of een veelvoud worden meegedeeld, eerder was dat bij 3 procent. Het toegestane kapitaal werd tenslotte opgetrokken met 434,58 miljoen euro. Buiten de context van de algemene vergadering kreeg Euronext een aanvraag tot opneming van 45.938 nieuwe gewone aandelen op de eerste markt. Die werden uitgegeven naar aanleiding van de inbreng van het gebouw aan de Archimedesstraat 25 in Brussel in de bevak. WB