Vastgoedcertifikaat Rijnkaai raakt uit het slop

(tijd) - De Regie der Gebouwen heeft met Certifimmo III, uitgever van het vastgoedcertifikaat Rijnkaai, een akkoord bereikt over het geschil over de huurovereenkomst tussen beide partijen. Het geschil ontstond toen de Regie het kontrakt vervroegd verbrak bij de verhuis van de diensten van het ministerie van financiën naar het AMCA-projekt.De Regie zal een totaal bedrag van 85,88 miljoen frank betalen aan Certifimmo III. Dit bedrag omvat de verschuldigde huur en de kosten tot 31 december 1994, alsook een vergoeding voor geleden huurschade. De Regie heeft het gebouw sinds 1 oktober 1994 vrijgegeven. Na een juridische strijd, die in eerste instantie in het voordeel van Certifimmo werd beslecht, zijn beide partijen blijkbaar tot een onderling akkoord gekomen.