Vastgoedlobby vraagt in Brussel meer administratieve zones

(tijd) - De grote vraag naar meer administratieve zones in de Brusselse vijfhoek is het meest in het oog springend resultaat van het zopas afgerond openbaar onderzoek over het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) voor Brussel. De bezwaarschriften met vragen voor meer administratieve zones komen vooral van de vastgoedlobby. Die vreest voor een waardevermindering van de percelen in de vijfhoek waar de woonfunctie in het GBP is opgewaardeerd.Kabinetsmedewerkers van de Brusselse minister van Ruimtelijke Ordening Hervé Hasquin (PRL) stelden donderdag tijdens een persontmoeting de resultaten voor van het openbaar onderzoek over het veelbesproken en omstreden Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) voor Brussel. Van minister Hasquin was geen spoor te bekennen, ook al is het GBP zijn stokpaardje en was de persconferentie lang voordien aangekondigd. De minister wilde niet komen, luidde het laconiek.