Vastgoedomzet kende rekord van 400 miljard in 1989

BRUSSEL (tijd) - 1989 was op vastgoedvlak opnieuw een topjaar. De totale omzet bedroeg na de eerste elf maanden reeds 362 miljard en wordt voor het gehele jaar op 400 miljard geraamd, een stijging met 33 procent tegenover 1988. Opvallend was de toename van het transaktievolume in het Brusselse, die vooral ten koste ging van het aandeel van het Waalse gewest. Eén en ander blijkt uit de brochure Waarde der Onroerende Goederen, die dit jaar voor de dertigste maal door An-Hyp wordt gepubliceerd.