Advertentie
Advertentie

Vastgoedvennootschap Comuele sluit nu al dividend over 1994 uit

(tijd) - De aandeelhouders van de beursgenoteerde vastgoedvennootschap Comuele moeten voor het lopende boekjaar andermaal niet op een dividend rekenen. Vooreerst worden de halfjaarresultaten met rode pen geschreven en bovendien dienen er voor het einde van het jaar nog belangrijke minwaarden verrekend te worden.Comuele realizeerde over de eerste zes maanden van 1994 een verlies na belasting van 18 miljoen frank. Een jaar eerder was dat nog een winst van 23,4 miljoen frank. Overigens werd 1993 een waar sukses met een -voor het grootste deel uitzonderlijke- winst van 633 miljoen frank.