Vaststellen van bodemverontreiniging verdient snelle aanpak

ANTWERPEN (tijd) - Met het dekreet op de bodemsanering treedt Vlaanderen in het spoor van onder meer Nederland, de VS en Groot-Brittannië. Voor bedrijven zijn de implicaties van het dekreet niet gering. Bodemsanering kost geld, soms zelfs veel geld. In die kontekst is het belangrijk dat een bedrijf op een historische verontreiniging kan terugvallen. Voor nieuwe verontreiniging zal de exploitant of eigenaar immers integraal moeten opdraaien. Tot de inwerkingtreding van het dekreet, over vijf maanden, is het voor bedrijven eenvoudiger het historisch karakter van de verontreiniging te bewijzen. Maar er is haast bij, waarschuwen Rosita Van Maele en Johan Engelen van Ernst&Young Bedrijfsrevisoren. Voor een bedrijf als Ernst&Young Bedrijfsrevisoren is een milieuzorgsysteem waaronder bodemsanering ressorteert, niet nieuw. In de VS heeft men een zeer vooruitstrevende milieuwetgeving. Bedrijven hebben er intussen ook geleerd vrij open over hun milieuproblemen te rapporteren. Zij maken er geen geheim van boekhoudkundige voorzieningen aan te leggen voor een mogelijk milieuprobleem en lichten dit toe in het jaarverslag. Vooral beursgenoteerde bedrijven zullen hun aandeelhouders dergelijke informatie niet onthouden. Boekhoudkundig is men in deze problematiek aangewezen op richtlijn FASB nr. 5.