Vaticaan wou geen breuk maar compromis met nazisme

(tijd) - Het stilzwijgen van paus Pius XII over de jodenvervolging door de nazi's was niets anders dan de voortzetting van het beleid dat het Vaticaan sinds het begin van de jaren 30 tegenover het nazisme voerde. Om te beginnen sloot het Vaticaan in 1933 een concordaat met nazi-Duitsland. Nadien ondernam het Vaticaan niets dat dat concordaat in het gedrang kon brengen. Een regelrechte veroordeling van het nazisme kwam er nooit. De katholieke kerk reageerde uitsluitend om haar belangen in nazi-Duitsland te vrijwaren.