VB geeft regering een rode kaart

(belga) - "Een rode kaart voor een rode regering in rode cijfers". Dit is de slogan onder dewelke het Vlaams Blok ten strijde trekt tegen de programmawetten waarmee de regering haar begrotingsdoelstelling wil halen. Als alternatief stelt het Vlaams Blok voor 100 miljard fr. te besparen door de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië in de sociale zekerheid stop te zetten. Het Vlaams Blok wil ook 30 miljard fr. besparen op de rug van de migranten, met name de vergoedingen voor de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze migranten en de kinderbijslagen die worden uitgekeerd voor kinderen die verblijven in het buitenland. De ontwerpen van programmawet worden momenteel in het parlement behandeld.