VB over gesprekken tussen de gewesten

(belga) - Het Vlaams Blok is verheugd over het feit dat Vlaanderen en Wallonië voor het eerst in hun geschiedenis officieel rond de onderhandelingstafel zijn gaan zitten. De partij betreurt tegelijk "dat beide gesprekspartners zich hebben beperkt tot de behandeling van enkele technische punten en de kans hebben laten liggen om over de grond van de zaak te debatteren, met name de praktische afwikkeling van de onvermijdelijke boedelscheiding'. Hiermee wordt volgens het Vlaams Blok nogmaals aangetoond dat de voorzitters van de Waalse en de Vlaamse executieven nog altijd niet meer zijn dan trouwe marionetten van de nationale regering. Het Vlaams Blok zegt verder niet te kunnen begrijpen dat Vlaanderen met zijn eigen hoofdstad gaat debatteren. Dit gesprek bewijst dat de traditionele Vlaamse partijen Brussel als derde gewest aanvaarden.