VBO dreigt van onderhandelingen voor 1993-'94 weg te blijven

Interprofessioneel akkoord op de helling (belga/tijd) - Het VBO waarschuwt dat er mogelijk geen interprofessionele onderhandelingen worden gevoerd dit jaar. Als de regering de ondernemingen de komende maanden teveel extra lasten oplegt, is een verhoging van de arbeidskosten toch uitgesloten. Als er maar een beetje ruimte is, moet die volledig aan de sektoren worden gelaten. Een keuze waarmee het ABVV helemaal niet akkoord gaat.