VBO: Gebrekkig onderhoud waterwegen schaadt ekonomie

De ekonomie lijdt bijzonder veel schade door het gebrekkige onderhoud van onze waterwegen. Dat stelt het verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in een mededeling die gisteren werd verspreid. Daarin klaagt het VBO namens alle ondernemingen, die onmiskenbaar schade lijden, de nalatigheid terzake aan van de overheid.