VBO-minister van buitenlandse handel

Philippe Bodson, voorzitter van het VBO, leidde vorige week een ekonomische missie naar Portugal. Na afloop verspreidde de Belgische werkgeversorganizatie een triomfantelijk communiqué waarin de missie bestempeld werd als een volledig sukses. Er werden talrijke kontakten gelegd, kontrakten getekend en perspektieven geopend. Het sukses moet zo overdonderend geweest zijn dat het de VBO-voorzitter naar het hoofd gestegen is. Ten bewijze hiervan de laatste alinea van de VBO-mededeling: "Voorzitter Bodson, duidelijk opgetogen over zijn verblijf aldaar, heeft de Portugezen verzekerd dat voor de Belgische industrie hun land een belangrijke markt is en dat er geen sprake kan van zijn dat de opening naar het Oostblok ten koste van de nieuwe EG- lidstaten zou gebeuren. Op een werkvergadering op de Belgische ambassade liet Philippe Bodson ook verstaan dat, mochten de nieuwe nationale of gemeenschapsstrukturen bevoegd voor de bevordering van de Belgische buitenlandse handel, niet meer beantwoorden aan de wensen van de ondernemingen, het VBO en al zijn sektorfederaties klaar staan om op dit gebied een vooraanstaande rol te spelen.' Blijft de vraag of Bodson en het VBO hier pleiten voor een een hernationalizering en/of een privatizering van de buitenlandse handel.