VBO niet gerust in nieuwe regering

VBO niet gerust in nieuwe regering

(tijd) - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is teleurgesteld dat in het regeerakkoord geen drastische maatregelen worden voorgesteld inzake tewerkstelling. Zelf is het VBO voorstander van een forse vermindering van de werkgeversbijdragen en ernstige besparingen in de sociale zekerheid.

Ook de vraag om af te stappen van het bestaande indexmechanisme, is niet beantwoord geworden. Het enige positieve in het regeerakkoord is de belofte om het begrotingsbeleid verder te zetten. Het VBO betreurt wel dat niet wordt gezegd op welke wijze de doelstellingen zullen gehaald worden.

Robert Urbain (PS) geen minister meer

(belga) - Senator Robert Urbain heeft gisteren te Boussu verklaard dat hij in de volgende federale regering, die vandaag moet worden bekendgemaakt, geen ministerportefeuille meer zal beheren. Vanaf 1 juli zal Urbain zijn burgemeesterambt in Boussu-Hornu opnieuw opnemen. Urbain is reeds 24 jaar parlementslid, droeg gedurende 17 jaar ministeriële verantwoordelijkheid en was daarvan de laatste acht jaar minister van buitenlandse handel.

Basri Bajrami wordt uitgeleverd aan België

(tijd) - Macedonië staat op het punt om Basri Bajrami aan België uit te leveren. Dat heeft minister van justitie Melchior Wathelet gisteren meegedeeld. Macedonië vraagt nog wel schriftelijke waarborgen dat Basri Bajrami niet ter dood zal worden gebracht. Wathelet heeft gisteren in een brief aan zijn ambtgenoot in Macedonië laten weten dat dit inderdaad niet zal gebeuren. Bajrami was in januari 1994 bij verstek ter dood veroordeeld door het Hof van Assisen van Brabant. Hij maakte deel uit van de bende van Haemers die onder meer verantwoordelijk was voor de ontvoering van oud-premier Paul vanden Boeynants.

Vlaamse huisartsen kiezen Huisartsenparlement

(belga) - Zo'n 3.500 Vlaamse huisartsen hebben een stem uitgebracht voor de eerste verkiezing van het Vlaams Huisartsenparlement (VHP). Voorzitter wordt Theo Putzeys, de secretaris van de Unie van Huisartsenkringen (UHAK), de organisatie die het initiatief nam tot oprichting van dit parlement. Het VHP is bedoeld als een krachtenbundeling van de Vlaamse huisartsen die de bestaande verdeeldheid tussen artsensyndicaten, wetenschappelijke verenigingen en huisartsenkringen wil overstijgen. Zo'n 70 huisartsen stelden zich kandidaat voor een van de 40 zitjes.

Vlaams geld voor Antwerps stadion

(tijd) - Minister-president Luc van den Brande is bereid om de bouw van een nieuw voetbalstadion in Antwerpen financieel te steunen. Hij heeft dit verklaard aan de Gazet van Antwerpen. Voorwaarde is wel dat er een realistisch voorstel op tafel komt dat mee gesteund wordt door de stad, de provincie en de privé-sektor. Er is in elk geval reeds een akkoord over de oprichting van een studiesyndicaat. Dat bestaat naast de stad Antwerpen uit de GOM-Antwerpen, de NV CITEC en GEN-Invest. CITEC behoort tot de 'stal' van Tractebel, dat een project had voorbereid. GEN-Invest, een groep met Zwitserland als thuisbasis, had samen met de Britse groep Marcan een ander project ingediend.

Eerder heeft de Vlaamse regering reeds 250 miljoen toegezegd voor de verbouwing van het stadion in Brugge.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud