VBO: OESO-cijfers tonen aan dat konkurrentiepositie nog niet hersteld is

BRUSSEL (tijd) - 'Onze konkurrentie-positie verbetert niet dit jaar. De handicap blijft'. Dit is de konklusie die het VBO trekt uit het jongste OESO-rapport. Uit de konjuktuuranalyse die de werkgeversvereniging zelf maakte, blijkt wel dat de heropleving zich doorzet. Het herstel is steviger dan voorzien, maar hoera-kreten blijven misplaatst.De OESO-vooruitzichten vormen de belangrijkste informatiebron voor het halfjaarlijkse CRB-rapport over de konkurrentiekracht. In maart konden de sociale partners geen eensgezind advies bereiken omdat de cijfers van de OESO verouderd waren. De meest recente cijfers dateerden toen van voor het globaal krisisplan en de vergelijkbare herstelplannen in het buitenland. Voor het rapport dat in september moet worden opgemaakt, zullen er nu wel adekwate OESO-cijfers beschikbaar zijn.