VBO pleit voor fiscalisering gezinsbijslag en gezondheidszorg

(tijd) - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stelt voor de gezondheidszorg en de gezinsbijslag, de zogenaamde kostendekkende uitkeringen, te fiscaliseren. De werkgeversfederatie wil eveneens dat enkele perverse mechanismen in de sociale zekerheid uitgeschakeld worden. Ze dringt er op aan dat tijdens de rondetafelconferentie over de hervorming van de sociale zekerheid de bakens voor de lange termijn worden uitgezet.