VBO-prijs voor een beter leefmilieu

(tijd) - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) organizeert in het kader van de Europese milieuprijzen voor de industrie, een nationale wedstrijd "Naar een beter Leefmilieu'. De wedstrijd staat open ondernemingen en instellingen die zich op het vlak van de milieutechnologie en -strategie tijdens de jongste vijf jaar verdienstelijk hebben gemaakt.