VBO: reële lonen kunnen volgende twee jaar geen 2,5 procent stijgen

(tijd) - Het VBO gaat niet zonder meer akkoord met de technische nota van de CRB over de marge voor loonsverhogingen voor de volgende twee jaar. De werkgevers hebben bedenkingen bij de referteperiode die de studaxen hanteren, net als bij de berekeningswijze. 'Het valt overigens nog te bezien of er, na de opmaak van de begroting voor 1997, sowieso nog een marge rest om sociale onderhandelingen te beginnen', aldus VBO-topman Wilfried Beirnaert.Na het ACV dinsdag, liet gisteren ook het VBO weten dat het niet akkoord gaat met de interpretatie van de CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven), dat de reële lonen over 1997 en 1998 hoogstens 2,5 procent mogen stijgen. De werkgevers maken uiteraard geen gewag van een 'onderschatting' zoals het ACV, wel van een 'overschatting'.