VBO ronduit negatief over voorstellen Van den Brande

(tijd) - "Wij stellen vast dat uw voorstellen in verband met een betere bescherming van de syndikaal afgevaardigden geen evenwichtige regeling inhouden maar eenzijdig opstappen met één van de betrokken partijen. Wij begrijpen dat de vakbonden uw voorstellen als positief, hoewel nog als ontoereikend, bestempelen. Voor het VBO zijn uw voorstellen ronduit negatief. Het VBO meent dat de krachtlijnen ervan buiten de inkorting van de procedure, totaal onaanvaardbaar zijn en een ernstige verstoring zullen meebrengen van de sociale verhoudingen in de bedrijven. Daarenboven dreigt deze maatregel het bedrijfsvriendelijk klimaat dat de regering beweert voor te staan, volledig ongeloofwaardig te maken.'