VBO start informatiecampagne over euro voor KMO's

BRUSSEL (tijd) - De Belgische werkgevers menen dat België moet deelnemen aan de Europese muntunie, op voorwaarde dat het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen wordt gevrijwaard. 'Maar in de eerste plaats moeten de bedrijven, en meer bepaald de KMO's, beter worden geïnformeerd.' Daarom ging gisteren een VBO-informatiecampagne van start. Minister van Financiën Philippe Maystadt maakte van de gelegenheid gebruik om de voordelen van de euro op te sommen.Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gaat van start met een informatiecampagne over de invoering van de Europese eenheidsmunt, euro. De campagne richt zich in de eerste plaats tot de KMO's. Gisteren hield het VBO een inleidend seminarie, waar het zijn informatiebrochure 'Op weg naar de euro' voorstelde. Volgens gedelegeerd bestuurder Tony Vandeputte is die extra informatie nodig, 'want de overgrote meerderheid der KMO's heeft de impact van de euro op hun activiteiten nog niet onderzocht. De openbare autoriteiten bleven tot vandaag in gebreke inzake het verstrekken van informatie.'