Advertentie
Advertentie

VBO stemt in met voorontwerp centraal akkoord

(tijd) - De federale werkgeverskoepel VBO maakte donderdag op zijn beurt de weg vrij voor het interprofessioneel akkoord 1999-2000. De sectorfederaties oordeelden dat de sociale onderhandelaars vorige week een evenwichtig werkstuk afleverden. Maar ze houden wel een slag om de arm: vooraleer het VBO zijn handtekening onder het akkoord zet, zal het grondig onderzoeken of het voorontwerp op de juiste manier in wetteksten is gegoten.Vorige week maandag raakten werkgevers en vakbonden het in de kleine uurtjes eens over een basistekst voor een nieuw interprofessioneel akkoord 1999-2000. De middenstandsorganisatie NCMV gaf amper twee dagen later al groen licht voor het voorontwerp. De vakbonden, net als de werkgeverskoepel VBO, vroegen wat meer tijd om de achterban te consulteren. De afgelopen dagen konden de leden-sectorfederaties van het VBO in verschillende commissies hun aanmerkingen formuleren. Maar onoverkomelijke struikelstenen konden ze niet vinden. Vandaar dat de raad van bestuur van het VBO donderdag formeel de weg vrijmaakte voor het akkoord. 'Iedereen kon er het evenwicht in terugvinden tussen de terugkeer van de onderhandelingsvrijheid op sectoraal en ondernemingsniveau, en de structurele verlaging van de patronale bijdragen', zo verklaarde men achteraf.