Advertentie
Advertentie

VBO : tekort sociale zekerheid kan tot 40 miljard oplopen

De ziekteverzekering heeft in 1987 20 tot 21 miljard meer uitgegeven dan begroot. Voor de werkloosheidsuitkeringen was er vorig jaar een tekort van 6 miljard. Dit jaar zullen de uitgaven voor werkloosheid 15 tot 20 miljard hoger liggen dan in de ontwerpbegroting 1988 van de uittredende regering is voorzien. Voor de ziekteverzekering is een raming moeilijk te maken. Een tekort van 10 miljard is een minimum, maar dit kan, net als in 1987, opnieuw 20 miljard worden. In het slechtste geval stevent de sociale zekerheid dit jaar dus af op een tekort van om en bij de 40 miljard. Een en ander blijkt uit een interne nota, die gisteren door de Raad van Bestuur van het VBO werd besproken. Dit naar aanleiding van de leningen die het RIZIV moet aangaan.