VBO van social-profit eist erkenning als sociale partner

(tijd) - De Confederatie van de Social Profit Ondernemingen (CSPO) eist een volwaardige erkenning als sociale partner. Het VBO van de social-profit is naar eigen zeggen goed voor 14 procent van de tewerkstelling en 13 procent van het BBP. We kunnen niet genegeerd worden.De CSPO is de interprofessionele werkgeversorganisatie van de social-profitsector in België. Ze vertegenwoordigt de sectorale federaties die actief zijn in de gezondheidszorg, de welzijnszorg en de sociaal-culturele sector. Tot haar leden behoren onder meer de ziekenfondsen, het Wit-Gele Kruis, het Verbond der Verzorgingsinstellingen of nog het Vlaams Welzijnsverbond.De CSPO werd in 1994 opgericht onder impuls van professor Jan Peers, de voormalige algemeen-directeur van het UZ Gasthuisberg. Het is op zich een verwezenlijking dat we erin geslaagd zijn de verschillende ideologische strekkingen te verenigingen, en zowel de privé- als de openbare organisaties te overkoepelen. En dit langs beide kanten van de taalgrens, stelt Peers.In 1997 paste de CSPO zich aan de staatshervorming aan, en creëerde in haar schoot een Vlaamse (VCSPO) en een Waalse vleugel (UFENM). De drie organisaties zijn autonoom maar bundelen waar nodig hun krachten. De CSPO is als sociale partner erkend in de Nationale Arbeidsraad en in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De VCSPO is in juni toegetreden tot de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.Op een volwaardige erkenning als sociale partner blijft het wachten. Zo is de CSPO niet vertegenwoordigd bij het interprofessioneel overleg, evenmin als in de belangrijkste organen van de ziekteverzekering. Er is nog werk aan de winkel. Het kan niet zijn dat een zo belangrijke groep werknemers en werkgevers genegeerd wordt bij cruciale besprekingen die hun aanbelangen, zegt Peers. Hij voegt eraan toe dat de CSPO achter de schermen voldoende geraadpleegd wordt, maar hij rekent niettemin op de overheid voor een officiële erkenning. EvH