Advertentie
Advertentie

VBO vraagt plan om overheidsschuld tegen 2015 tot 60% BBP te verminderen

BRUSSEL (tijd) - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt dat de regering een geloofwaardig plan uitwerkt, gericht op het terugdringen van de overheidsschuld van circa 140% nu tot 60% rond het jaar 2015. Het VBO heeft zelf berekend dat dit mogelijk is door na 1996 het primair begrotingsoverschot (het verschil tussen ontvangsten en uitgaven exclusief rentelasten) op 6,9% van het BBP vast te pinnen.Met zijn voorstel, dat gisteren voor de pers werd toegelicht, haakt het VBO in op eerdere voorstellen gelanceerd vanuit de financiële wereld, onder meer door goeverneur Fons Verplaetse van de Nationale Bank van België, hoofdekonoom Peter Praet van de Generale Bank en analisten van deze krant. Overigens heeft ook premier Jean-Luc Dehaene zich daar reeds voor uitgesproken.