VBO wil wetswijziging om loonzakje af te schaffen

(tijd) - Het VBO heeft bij de Nationale Arbeidsraad (NAR) een voorstel ingediend om 'het loonzakje', de uitbetaling van het loon in baar geld, af te schaffen. De werkgeversorganisatie wil vooral uit veiligheidsoverwegingen de uitbetaling via overschrijving tot algemene regel maken. De vakbonden willen niet overhaast te werk gaan, omdat de afschaffing toch nog problemen met zich mee kan brengen.De wet van 6 april 1965 inzake de bescherming van het loon bepaalt dat een schriftelijk akkoord met de werknemer (via de ondernemingsraad, de syndicale delegatie, of met de individuele werknemer) nodig is om het loon niet in de hand maar door een overschrijving te kunnen uitbetalen. Er zijn geen precieze gegevens over de sectoren waar het loonzakje nog niet in onbruik is geraakt en het aantal mensen dat nog op deze manier wordt uitbetaald, maar wel is duidelijk dat het in hoofdzaak om arbeiders gaat.