VBO ziet BNP dit jaar nog met 2% groeien

De huidige hoogkonjunktuur in België toont nu al lichte tekenen dat het einde daarvan in zicht is. Daarom zet het VBO bij zijn jongste konjunktuurprognose voor 1989 met 1,5 procent een lager groeicijfer voorop dan de 2 procent groei die het Belgisch BNP dit jaar kan halen. Voor dit jaar blaakt het VBO dan ook nog van optimisme, wat vrijwel uit alle mogelijke indicatoren naar voor komt. De aarzeling voor volgend jaar situeert zich in de hernieuwde inflatiedreiging vooral door buitenlandse invloeden, het licht stijgen van de rentestand, de lagere groeiverwachtingen voor de Europese landen en de VS de volgende jaren. In België kan de investeringshausse niet eeuwig duren en zal ook de partikuliere konsumptie volgend jaar lichtjes dalen, zonder dat de overheid al een kompenserende invloed uitoefent.