VBO zwakt stelling over aansprakelijkheid fors af

(tijd) - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) nuanceert op gevoelige wijze eerdere uitspraken over ekonomische inbreuken, strafrecht en de aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen. Onder druk van felle reakties, ook bij de werkgevers zelf, zwakt het VBO zijn standpunt af. Het VBO stelt nu dat 'de aansprakelijkheid van de ondernemer steeds moeilijker nauwkeurig te omschrijven is' gezien de ingewikkeldheid van de ekonomische wetgeving en de procedures.Vorige zaterdag pakte onder meer deze krant uit met de VBO-stelling dat er ruimte moest zijn om bepaalde ekonomische inbreuken uit het strafrecht te halen. Dat pleidooi voor een gedeeltelijke depenalizering van het ekonomisch recht werd overigens onderschreven door VBO-topman Tonny Vandeputte in TV-interviews. Er stak een storm van protest op, ook bij werkgevers.