VCB pleit voor bijkomende stimuli woningbouw

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ziet de toekomst van de bouwnijverheid niet rooskleurig in. In 1995 werd in Vlaanderen de bouw van slechts 31.600 nieuwe woningen en appartementen toegestaan, een daling met ongeveer 24 procent in vergelijking met 1994. In geen enkel jaar sedert 1987 is het aantal toegestane nieuwbouwwoningen en -appartementen zo laag geweest als vorig jaar. Deze daling werd niet gecompenseerd door een toename van het aantal verbouwingen. Dat aantal bleef in 1995 op hetzelfde peil als in 1994, met name 16.000. Bovendien bood de niet-residentiële bouw in 1995 geen soelaas. Ook deze deelmarkt ging in Vlaanderen sterk achteruit: het toegestane volume daalde met 20 procent, terwijl de achteruitgang voor de drie gewesten samen 12 procent bedroeg. De burgerlijke bouwkunde ten slotte ging het al evenmin voor de wind.