VCB pleit voor regularisatie illegale arbeiders in bouw

(tijd/belga) - De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit voor een eenmalige regularisatie van illegale arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten in België. Zo'n regularisatie moet het nijpende tekort aan geschoolde bouwvakkers verhelpen en de oneerlijke concurrentie met zwartwerkers tegengaan. De christelijke vakbond ACV Bouw en Industrie en het socialistische ABVV nemen officieel nog geen standpunt in.