Advertentie
Advertentie

VCM-commissarissen afzijdig in nieuwe zaken

(tijd) - In het belang van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) als instelling en om elke schijn van partijdigheid te vermijden, behandelen de drie commissarissen van het VCM geen nieuwe zaken zolang het gerechtelijk onderzoek duurt naar onregelmatigheden bij de toekenning van een zendvergunning aan de landelijke commerciële radiozender 4FM.Minister-president Patrick Dewael en de Vlaamse minister van Media, Dirk van Mechelen (VLD), deelden dat mee, nadat Van Mechelen donderdagavond een onderhoud had met de commissarissen. Hij had hen ontboden voor een gesprek over de verdere werking van het VCM, dat de jongste tijd onder vuur ligt.LekTijdens het onderhoud hebben de commissarissen bevestigd dat zij door het gerecht werden verhoord in verband met een lek dat aan de basis ligt van beurshandel met voorkennis.De commissarissen beklemtoonden dat zij in alle onafhankelijkheid de licenties aan 4FM en Q-Music hebben toegekend, wars van elke politieke en andere beïnvloeding. Toch zullen zij, in het belang van de VCM als instelling en om elke schijn van partijdigheid te vermijden, nieuwe dossiers door hun plaatsvervangers laten behandelen, zolang het onderzoek loopt en hun gerechtelijke rol niet werd uitgeklaard. De lopende dossiers, inclusief de evaluatie van de radiozenders 4FM en Q-Music, blijven zij opvolgen.Tegenover Van Mechelen bevestigden de commissarissen uitdrukkelijk vragende partij te zijn dat de waarheid in de zaak zo snel mogelijk aan het licht komt en de geruchtenstroom kan stoppen.