Advertentie
Advertentie

VCT: 30 procent Vlamingen in Brusselse brandweer

(tijd) - De administratieve diensten van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) komen aan een taalverhouding 30 procent Nederlandstaligen en 70 procent Franstaligen bij de Brusselse brandweer, zo vernamen we. Eind deze week beraadt de VCT zich hierover. De Brusselse regering had eind vorig jaar in een taalakkoord het aandeel Nederlandstaligen nog op 29,5 procent vastgelegd, wat tot het ontslag van Vic Anciaux (VU) leidde. Minister Rufin Grijp (SP) is van plan het advies van de VCT te volgen.Eind vorig jaar legde de Brusselse minister van Ambtenarenzaken Grijp het omstreden taalakkoord over de Brusselse brandweer voor aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), die hierover een niet-bindend advies moet geven. Na eigen berekeningen - conform de bestuurstaalwetgeving - stelden de VCT-topambtenaren voor zes functies van het Franstalig naar het Nederlandstalig kader over te hevelen, waardoor het aandeel van de Nederlandstaligen bij de brandweer op 30 procent uitkomt.