Advertentie
Advertentie

VDAB en softwaresector werken samen rond millenniumbom

(tijd) - De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en Insea (Informatic Services Association, een beroepsvereniging van informaticabedrijven) sloten een samenwerkingsovereenkomst voor gerichte opleidingen van Cobol-programmeurs. Via het initiatief willen beide organisaties het hoofd bieden aan de informaticaproblematiek rond het jaar 2000 en meteen ook aan de dreigende distorsie op de arbeidsmarkt als gevolg van onvoldoende scholing of 'minder gelukkige' keuzes van bepaalde studierichtingen.Met het initiatief spelen beide partijen in op het nijpende tekort aan informatici om het bedrijfsleven tijdig klaar te stomen voor het jaar 2000 en de conversie naar de euro. Zoals geweten zorgen beide fenomenen voor de nodige problemen op informaticavlak.