VDAB moet meedingen bij uitbesteding van vorming, vindt VEV

BRUSSEL (tijd) - De VDAB moet zich terugplooien op haar basisopdracht: kostenloze arbeidsbemiddeling, complementair aan wat de privé-sector aanbiedt. De overheid van haar kant, moet meer werken via uitbesteding, zodat de VDAB haar opleidingsaanbod beter zal moeten afstemmen op de behoefte van het bedrijfsleven. Dat is waar het Vlaams Economisch Verbond (VEV) heen wil bij de evaluatie van het beheercontract van de arbeidsbemiddelaar.Het gaat financieel niet al te best met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Het beheercomité van de arbeidsbemiddelaar slaagde er pas midden december in, na slepende discussies en voor 520 miljoen frank eenmalige besparingsmaatregelen, om de begroting voor 1996 in evenwicht te brengen. Maar dat was buiten Vlaams minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans gerekend. Die, en met hem de Vlaamse regering, stelde zijn veto tegen één onderdeel van de besparingschirurgie: de afschaffing van premies aan kortdurend werklozen die een beroepsopleiding volgen (40 frank per uur). De sociale partners in het beheercomité van de VDAB moesten hun huiswerk overdoen, maar tot dusver boekten ze weinig resultaat.