VDAB naarstig op zoek naar tweede jeugd

(tijd) - Eind juli willen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners klaar zijn met de evaluatie van het beheerscontract van de VDAB. Maar zowel wat het takenpakket als wat de structuur van de organisatie betreft, staan werkgevers en vakbonden vooralsnog diametraal tegenover elkaar. Tussen dat gekibbel in, moet de arbeidsbemiddelaar op zoek naar een tweede jeugd.De zoektocht naar een nieuwe identiteit voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wordt geen makkelijke klus. Werkgevers en vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de richting die de arbeidsbemiddelaar uit moet. Het getouwtrek rond de begroting voor 1996 is daarvan een treffend voorbeeld. Het Beheerscomité van de VDAB, waarin de sociale partners zetelen, slaagde er in december maar net in om 520 miljoen frank weg te snijden om de begroting voor 1996 in evenwicht te brengen. Vlaams minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans, en met hem de Vlaamse regering, stelde echter zijn veto tegen één onderdeel van de besparingschirurgie: de afschaffing van premies aan kortdurend werklozen die een beroepsopleiding volgen (40 frank per uur).