Advertentie
Advertentie

VDAB zal elke werkzoekende maatwerk leveren

BRUSSEL (tijd) - Het meest geschikte en snelste traject uitstippelen voor elk type werkzoekende dat zich aandient. Dat wordt in een notendop de opdracht van de VDAB in het nieuwe beheerscontract. Deze 'trajectbegeleiding' krijgt vertakkingen in de financiering en in het personeelsbeleid van de arbeidsbemiddelaar. Voor de commerciële activiteiten, zoals de interimdienst, wordt gezocht naar een aparte structuur. Maar tot een echte privatisering komt het niet.De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners legden woensdagavond de grote lijnen vast voor het toekomstig takenpakket en een nieuwe structuur van de VDAB. Het huidige beheerscontract van de VDAB loopt eind dit jaar af en bijsturen is dringend nodig, zo vindt ook de Vlaamse minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans. 'De huidige overeenkomst laat te weinig ruimte. De VDAB zit elk jaar met een tekort. Om het gat te dichten, wordt beknibbeld op investeringen - bijvoorbeeld in nieuwe computers voor de cursus informatica - en verschuift het accent de jongste jaren van (onbetaalde) beroepsopleiding voor werkzoekenden naar (betaalde) cursussen voor werknemers. Het personeel gaat met een te groot deel van de dotatie aan de haal.'