VDAB zal werklozen nu toch gaan kontroleren

(tijd) - De gewesten zullen vanaf volgend jaar dan toch aan de nationale instanties de nodige informatie doorgeven over werklozen die een opleiding of een job weigeren. In deze informatiestroom zal de arbeidsbemiddelaar een belangrijke rol spelen. Dit is de kern van een ontwerp-akkoord dat de leidinggevende ambtenaren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Waalse tegenhanger FOREM een paar weken geleden bereikt hebben over de kontrole van de werklozen.