VDBH lijdt onder manke interne organisatie

(tijd) - De Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH) speelt te weinig in op de behoeften van de Vlaamse exporteurs en is onvoldoende afgestemd op het beleid van de Vlaamse regering. Bovendien loopt de interne organisatie mank, waardoor er geen eenduidige strategie bestaat. De organisatie, het management en de klantgerichte service-kwaliteit moeten worden verbeterd, zegt Ernst&Young in het doorlichtingsrapport over de VDBH.De audit van de VDBH gebeurde vanuit diverse invalshoeken. Ernst&Young peilde naar een appreciatie bij de Vlaamse exporteurs en bij andere exportondersteunende instanties in België en Vlaanderen. Voorts werd de interne werking van de VDBH onder de loep genomen. De studie bevat ook aanbevelingen om tot een betere werking te komen.