VDBH loodst Vlaamse bedrijven naar Balticum

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel (VDBH) gaat Vlaamse bedrijven met twee specifieke akties introduceren op de markten van de drie Baltische staten: Estland, Letland en Litouwen. Op 12 mei organizeert de dienst een informatieseminarie en in september volgt een ekonomische zending naar het Balticum. Het seminarie is een coproduktie met het consultantbureau Ernst & Young, dat over een uitgebreid netwerk beschikt in het voormalige Oostblok. "Het is geenszins de bedoeling van de Baltische staten een topprioriteit te maken voor de VDBH. Daarvoor hebben de landen een te geringe dimensie.', relativeerde De Belder gisteren meteen bij de voorstelling van de akties aan enkele journalisten.