Advertentie
Advertentie

VDK-spaarbank nettowinst plus 40 procent

BRUSSEL (belga) - VDK, de spaarbank van de regio Gent-Eeklo verwezenlijkte in 1993 een nettowinst van 89 miljoen. Dat komt neer op een stijging met 40 procent vergeleken met 1992. Van die winst wordt 60 miljoen frank overgedragen naar de buitengewone reserve. Per maatschappelijk aandeel wordt een netto dividend van 350 frank uitgekeerd. Eind 1993 beheerde VDK 35,1 miljard spaargeld, wat een aangroei betekent van meer dan 3 miljard of 9,4 procent vergeleken met 1992. Voor de regio komt dat neer op een gemiddelde spaarinlage van meer dan 62.000 frank per inwoner. Vorig jaar werden voor 531 miljoen frank nieuwe woonkredieten afgesloten. Het uitstaande saldo aan hypotecaire kredieten nam toe tot bijna 3 miljard frank. Trouw aan zijn sociaal engagement beperkte VDK vrijwillig de rentetarieven op kredieten die in periodes van hogere rentetarieven werden afgesloten. Hiermee ging een vrijwillige winstderving van ruim 11 miljoen frank gepaard.