VDK Spaarbank vaart onafhankelijk richting EMU

GENT (tijd) - VDK Spaarbank wil haar duurzame ontwikkeling de komende jaren in alle onafhankelijkheid bestendigen. Dat betekent dat VDK zich blijft profileren als een regionale spaarbank met een sterk sociaal engagement. Zonder die sterke sociale voeling, die zich onder meer vertaalt in een niet-tarifering van bancaire basisdiensten , zou de spaarbank nochtans 30 à 40 miljoen frank meer verdienen. Haar eigen(zinnige) houding ten spijt, houdt VDK de deur open voor een buitenlands samenwerkingsakkoord.Dat liet Frans Verheeke, directeur-generaal en voorzitter van het directiecomité van VDK Spaarbank, verstaan tijdens een persconferentie naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de spaarbank. De spaarbank werd op 25 november 1926 boven de doopvont gehouden onder de naam 'Volksspaarwezen'. Op 6 juli 1935 werd die naam omgedoopt in 'Volksdepositokas', waaruit later het letterwoord VDK zou ontstaan.