VEB laakt sterfhuiskonstruktie Air Holland

(tijd) - De Nederlandse Vereniging van Effektenbezitters (VEB) zet grote vraagtekens bij de voorgestelde sterfhuiskonstruktie bij Air Holland. In het kader van die konstruktie is het de bedoeling een nieuw Air Holland op te richten dat na een kapitaalinjektie de activa van Air Holland koopt tegen waarschijnlijk een te lage prijs. De VEB is van oordeel dat het bestuur van een onderneming niet bevoegd is activa op een dergelijke wijze te verkopen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders.