Vedior

(tijd) - De Nederlandse uitzendgroep Vedior publiceert vandaag haar resultatenverslag voor het derde kwartaal. Dinsdag kregen we al de cijfers van de sectorgenoot Randstad. Die zagen er ondanks de slabakkende arbeidsmarkt goed uit. Randstad haalde een winst van 20 eurocent per aandeel, terwijl het management was uitgegaan van 15 cent. Vooral in Duitsland realiseerde Randstad een turnaround.Toch is de malaise in de uitzendarbeid nog niet voorbij. Heel wat bedrijven danken werknemers af, en de uitzendkrachten zijn dikwijls de eersten die aan de deur worden gezet. Indien de economie herstelt, kan het winstpotentieel van de sector daarentegen groot zijn. Bedrijven zullen door de onzekerheid immers eerst tijdelijke werknemers aanwerven vooraleer opnieuw massaal vaste krachten in dienst te nemen.De analiste Nathalie Sierens van KBC Securities ziet de kwartaalwinst van Vedior met 39 procent afnemen tot 25 miljoen euro, of 15 eurocent per aandeel. De omzet zou 7,4 procent dalen. Sierens ziet de brutowinstmarge door de kostenbesparingen goed standhouden. Zij gaat uit van een marge van 18,5 procent, tegen 18,6 procent in het derde kwartaal vorig jaar.Dat Vedior het slechter zou doen dan Randstad, heeft te maken met het relatief grote belang van de lichte industrie in het groepsresultaat. Net daar is de vraag naar uitzendkrachten sterk verminderd. Daarnaast vallen de inkomsten in Frankrijk tegen omdat Vedior in dat land een nieuwe structuur uitwerkte. De cijfers van Vedior kunnen een invloed hebben op de koers van de Belgische sectorgenoot Solvus. SM