Veel handel in AEX-opties

Op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges was het dinsdag een nek-aan-nekrace tussen Koninklijke Olie en de opties op de AEX-index voor de grootste omzet. Het pleit werd beslecht in het voordeel van de AEX-opties. Ze werden 48.000 maal verhandeld, tegen 43.000 optiecontracten voor Koninklijke Olie. Door de beweging in de AEX-index was er weer flinke handel in het FTI-contract. De futures op de AEX-index behaalden een omzet van 21.000 contracten. Enkele grote orders in Koninklijke Olie voor de call oktober 1998/95 en de put januari 1999/80 zorgden in beide series voor een omzet van zo'n 10.000 contracten.