Veel Polen willen werken in West-Europa

(van onze correspondent)WARSCHAU (tijd) - Ruim 4,5 miljoen Polen, bijna 16 procent van de volwassen bevolking, willen, indien mogelijk, werk zoeken in West-Europa. Nog eens 16 procent zou deze mogelijkheid overwegen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde rondvraag van het Poolse onderzoeksbureau PBS.Met name in Duitsland en Oostenrijk vrezen veel mensen de concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Centraal-Europa na de uitbreiding van de EU naar het oosten. De Europese Commissie heeft twee weken geleden aangedrongen op een overgangstermijn, die kan oplopen tot zeven jaar, voor het vrij verkeer van werknemers van de nieuwe naar de oude lidstaten. Het voorstel van de Commissie kwam er onder druk van onder meer Duitsland.Grootste en jongstePolen staat centraal in deze discussie. Polen heeft van alle kandidaat-lidstaten veruit de grootste en jongste bevolking en daarbij een van de hoogste werkloosheidspercentages. Een derde van de Poolse jongeren tussen 18 en 24 jaar zit zonder werk. In deze groep verklaart 35 procent werk te willen zoeken in West-Europa, 33 procent zou een verhuis naar West-Europa overwegen indien de mogelijkheid wordt geboden.De uitkomst van het jongste onderzoek contrasteert met de officiële prognoses van de Poolse regering. Warschau schat dat slechts 0,3 tot 0,9 miljoen Polen gedurende de eerste tien jaar van het Poolse lidmaatschap werk zullen zoeken in West-Europa. Specialisten wijzen erop dat het hoge percentage in de enquête niet betekent dat werkelijk zo veel Polen zullen emigreren. De sociale mobiliteit tussen armoedegebieden en de rijkere grote steden is in Polen zelf erg laag. Bovendien hangt veel af van de talenkennis, die erg gering is onder laaggeschoolde Polen. EO