Advertentie
Advertentie

Veel vragen over toepassing decumulbij belastingaangifte

(tijd) - Bij de toepassing van de 'decumul' of de loskoppeling van de inkomsten van echtgenoten of wettelijk samenwonenden bij de aangifte van de belastingen, rijzen nog tal van vragen. Dat schrijft De Standaard. De administratie Financiën is volop bezig met het wegwerken van enkele onduidelijkheden.